Je to tak. I na našem webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho analytiku a v případě tvého souhlasu i cookies pro účely cílení reklamy. Pokud souhlasíš, klikni zde.

sk

Zásady používání souborů cookie

1. Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, organizační složky se sídlem na adrese Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 jakožto správce údajů a provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, a to z důvodu měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky je možno používat i v režimu, který sbírání údajů o chování návštěvníků webu neumožňuje. Tento režim lze buďto nastavit v rámci prohlížeče, nebo je možné vznést proti sběru údajů na základě oprávněného zájmu námitku na kontaktní adresu party@audiodna.cz.

4. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

5. Seznam všech cookies, které jsou na webu sbírány, včetně upřesnění jejich účelu a doby po kterou jsou ukládány, je k dispozici u provozovatele. Bude vydán na základě žádosti zaslané na kontaktní adresu party@audiodna.cz.

6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovávány těmito dalšími zpracovateli:

  • poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  • poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

  • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

  • poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam cz a. s., se sídlem Radlická 2, Praha 5, zapsané v OR

  • společností GREP design, s. r. o., IČ: 27684482, se sídlem Cyrilská 7, Brno 602 00, zapsané v OR.

7. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají dle Nařízení a v souladu s jejich smluvními podmínkami.

8. Mějte na paměti, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,

  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  • požadovat výmaz těchto osobních údajů – výmaz bude proveden pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy,

  • žádat přenos osobních údajů zpracovaných na základě souhlasu,

  • obrátit se na správce, Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo soud v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.